http://www.doordacht.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/doorgk-is-656.jpglink

Wat is ontwikkelingssamenwerking?

Ontwikkelingssamenwerking, je kwam er ongetwijfeld al mee in contact. Misschien gaf je al eens iets aan een goed doel. Maar weet je wat het nog allemaal inhoudt? Zoals je zal merken gaat het om zoveel méér dan waterputten boren en scholen bouwen. Voor België betekent ontwikkelingssamenwerking dat we ons inspannen voor een wereld zonder armoede, werken aan vrede en veiligheid, en streven naar gelijke kansen voor elk individu.

Ons land maakt er aanzienlijke middelen voor vrij. Jaar na jaar neemt het budget voor ontwikkelingshulp toe, waardoor België tot de meest genereuze landen van Europa behoort. Maar België is geen eiland. We sluiten ons aan bij de internationale inspanningen voor een duurzame ontwikkeling in een rechtvaardige wereld.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking streeft naar de Millenniumdoelen: In 2000 beloofden de Verenigde Naties om de ergste honger en armoede uit de wereld te helpen tegen 2015. Dat is binnenkort, met nog heel wat werk voor de boeg. Elke burger draagt bij tot ontwikkelingssamenwerking: via zijn belastingen, privé-initiatieven of een schenking aan een goed doel. Maar het grootste deel van de ontwikkelingssamenwerking blijft weinig ‘zichtbaar’. Het gaat via de overheid, het moet stille rampen voorkomen, het is veeleer werk in de diepte.

Wist je dat?

Het slechte nieuws

 • Ongeveer één miljard mensen lijden honger of zijn ondervoed
 • In de ontwikkelingslanden sterven 450 op 100.000 vrouwen in het kraambed, in België zijn dat er 10 op 100.000
 • Slechts de helft van de wereldbevolking heeft toegang tot degelijk sanitair
 • In de ontwikkelingslanden haalt 1 kind op 13 zijn vijfde verjaardag niet, in België is dat 1 kind op 200

Het goede nieuws

 • 30 % meer mensen in Oost-Azië kreeg toegang tot drinkbaar water in de voorbije twintig jaar
 • 400 miljoen mensen raakten uit de extreme armoede tussen 1990 en 2005, voornamelijk in China en West-Afrika
 • Het afgelopen decennium kreeg een tiende meer kinderen toegang tot onderwijs
 • Twintig jaar geleden leefde de helft van de wereldbevolking in sloppenwijken, in 2006 was dat nog 36 %
Cijfers die tonen dat hulp werkt !

Waarom doen we het?

Waarom laten we de armen niet aan hun lot over?

De wereld is een dorp. Door de globalisering spelen we een belangrijke rol in elkaars leven. Wat hier op ons bord ligt, heeft gevolgen voor boeren in het Zuiden. Wanhopige vluchtelingen zoeken bij ons asiel. Bedreigingen als klimaatverandering, terrorisme en aids kennen geen grenzen. Niemand mag uit de boot vallen.

België heeft als rijk land een morele plicht om te strijden tegen armoede en onrecht. De bevolkingsgroei zet steeds meer druk op de schaarse middelen. Een veilige wereld waarin de rijkdom beter wordt verdeeld, is in ieders belang. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. In België wordt het ontwikkelingsbeleid gecoördineerd door de Directiegeneraal Development (DGD) van de federale overheid. DGD beheert ongeveer 60 % van het Belgische ontwikkelingsbudget.

 • In 2009 bedroeg de Belgische officiële ontwikkelingshulp bijna 1,9 miljard euro, ofwel 0,55 % van het BNI. Vanaf 2010 mikt ons land op 0,7 %.
 • Onze mensen werken in soms moeilijke omstandigheden om bevolkingsgroepen te beschermen en landen te helpen heropbouwen.
 • Samen met de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Wereldbank en het IMF zoeken we globale oplossingen voor internationale problemen.
 • We financieren ngo’s op het terrein, wetenschappelijke projecten, ontwikkelingsbanken, studiebeurzen, noodhulp, enz.